Tüm Haberler

İKK Haberleri
09.05.2023

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu 14 Mayıs seçimlerine ilişkin 9 Mayıs 2023 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
08.05.2023

Bilgisayar Mühendisleri Odası, yanıltıcı içerikler ve DerinSahte’yle mücadele yolları konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefleyerek 7 Mayıs 2023 tarihinde bir açıklama yaptı.

Oda Haberleri
08.05.2023

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin 90. günü üzerine 6 Mayıs 2023 tarihinde deprem raporunu yayımladı.

Haberler
08.05.2023

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 4 Mayıs 2023 tarih ve 32180 sayılı resmi gazetede yayımlandı.

Haberler
05.05.2023

TMMOB tarafından 05.04.2023 tarih ve 32154 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Hatay İli, Antakya İlçesindeki 307 hektarlık alanın riskli alan ilan edilmesine ilişkin 7033 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açıldı.

Haberler
05.05.2023

TMMOB Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan "AKP İktidarı'nın Enerji Karnesi: ENERJİDE SON 20 YIL" raporu 5 Mayıs 2023 tarihinde yayımlandı.

İKK Haberleri
05.05.2023

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 5 Mayıs 2023 tarihinde "Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının emeğini yok sayamazsınız, taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
04.05.2023

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 4 Mayıs 2023 tarihinde "Tüm Çalışanlar İçin Güvenli Çalışma Ortamı Sağlanmalıdır!" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
04.05.2023

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 4 Mayıs 2023 tarihinde "Kamuda Çalışan Mimar, Mühendis Ve Şehir Plancıları Hakkını İstiyor!" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
04.05.2023

TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, TMMOB Mimar Odası, Tekirdağ Barosu, Tema Tekirdağ; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü’ne Tekirdağ PAKOP Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi plan değişikliğine itirazlarını 3 Mayıs 2023 tarihinde Tekirdağ Valiliği önünde bir basın açıklamasıyla duyurdu.