Çevre Mühendisleri Odası

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Ahmet Dursun Kahraman

II. Başkan

 Fatma Akgün

Sekreter Üye

 Serdar Gökşen

Sayman

 Miray Dokurer

Üye

 Özcan Çoluk

Üye

 Örgen Uğurlu

Üye

 Saime Yeşer Aslanoğlu

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Sedat Başarır

Aslan Yaşar

Kübra Yılmaz

Ali Çiftçi

Mervan Zirek

Emine Banu Ekiz

Nihan Öztürk

DENETLEME KURULU

Sultan Gülsün

Emrah Ünal

Şuayip Dışpınar

Mehmet Fahri Kav

Fatma Yıl

ONUR KURULU

İlden Kibar

Meryem Kayan

Sadık Okutucu

Ahmet Yüksel

Hülya Böke Özkoç

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Serbülent Baltaş