Jeofizik Mühendisleri Odası

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Şevket Demirbaş

II. Başkan

 Mehmet Kemal Ötürk

Yazman

 Selcan Melike Öztürk

Sayman

 Serdar Kart

Üye

 Şenay Güneş

Üye

 İbrahim Ethem Öztürk

Üye

 Zeki Emin Demir

 

YEDEK ÜYELER

Barış Ateş

Nisa Özgü

 

Gökçe Arslan

Ş. Burcu Özdemir

Gazi Boyracı

Hasan Erçorumlu

Sevgi Harika Karakoç

DENETLEME KURULU

Ahmet Lezgi

Erhan Köksal

Aytekin Ayva

Güngör Şahin

Nihat Doğan

ONUR KURULU

Ali Rıza Kılıç

Cemal Kaya

Hakan Yavuz

Halil Gökçek

Atakan Yüklü

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Arslan Çınar

Murat Fırat

Aydın Erdemir

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Çetin Koçak

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Mustafa Tankut Kılınç