Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

Ahmet İrfan Türkkolu

II. Başkan

Ünal Oray

Yazman

Murat Can Ocaktan  

Sayman

Nedim Mete

Üye

Mehmet Ali İrfan Akyol

Üye

Ferhat Yaşar

Üye

Erman Car

YEDEK ÜYELER

Nilgün Kuşkonmaz
Filiz Ural
Özgün Başkan Taştan
Orhun Akdeniz
Gürkan Şimşek
İlker Aydın
Eda Turgut
 

DENETLEME KURULU

Şefik Doğan
Belgin Mert
Mehmet Erhan İşkol
Feyzi Demir
Serhat Ekmekçi

ONUR KURULU

Abidin Fırat Sapçı
Selçuk Harput
Yusuf Ziya Kayır
Tunçay Şulan
Ercüment Alptekin

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Utkan Güneş
Alişan Yılmaz
Turgay Aldı

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Kaya Özeren

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Talat Çamlıdere