47. Dönem ÇED Komisyonu - 1 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

05.09.2022

Toplantı Saati:

20:00

Toplantı Yeri:

ÇEVRİMİÇİ

ADI SOYADI

BİRİMİ

Cevahir Efe Akçelik

TMMOB

A. Deniz Özdemir

TMMOB

Ersin Gırbalar

TMMOB

Eren Şahiner

TMMOB

Cuma Tuner

HKMO

Erdoğan Balcıoğlu

İMO

Ayla Kızıltuğ

JMO

Ferhan Sami Atalay

KMO

Hasan Küçük

KMO

Zühal Yazıcı

KMO

Demet Gürbüzler

ŞPO

TMMOB ÇED Komisyonu toplantısı 5 Eylül 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda Komisyon’un yöntem ve amacına yönelik bilgilendirme yapılmasının ardından;

  • Odalardan gelen görüşlerin 9 Eylül 2022 tarihinde komisyon üyelerine iletilmesine,
  • İletilen görüşlerin ardından Komisyon üyelerinin kendi görüşlerini 13 Eylül 2022 tarihine kadar yazılı olarak sekreteryaya iletmesine,
  • Görüşlerin derlenmesinin ardından komisyon talep edersen değerlendirme toplantısının çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine,

karar verildi.