TMMOB 48. DÖNEM 1. DENETLEME KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

08.07.2024

TMMOB 47. Dönem 1. Denetleme Kurulu toplantısı 6 Temmuz 2024 tarihinde TMMOB'de gerçekleştirildi. Toplantıya; Denetleme Kurulu Üyeleri Mustafa Macit MUTAF, Ayhan ERDOĞAN, Selim TULUMTAŞ, Ali Haydar KARAÇAM, Mustafa Tevfik KIZGINKAYA katıldı. İlk toplantı olması sebebiyle Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Ekrem Poyraz, Yürütme Kurulu üyeleri Hülya Küçükaras, Bahadır Acar, Yusuf Songül, M. Hanze Gürkaş, Hüsnü Meydan, Arif Balkanay, Orhan Sarıaltun da toplantıya iştirak etti. Toplantıda TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL de hazır bulundu.

TMMOB 48. DÖNEM
I. DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Tarihi               : 06 Temmuz 2024
Denetleme Dönemi           : 01 Nisan 2024 – 30 Haziran 2024
Denetlemeye Katılanlar:     Mustafa Macit MUTAF,  Ayhan ERDOĞAN, Selim TULUMTAŞ, Ali Haydar KARAÇAM, Mustafa Tevfik KIZGINKAYA                   

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına Mustafa Macit MUTAF’ı, Oturum Yazmanlığına Selim TULUMTAŞ’ı seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB II.Başkanı Ekrem POYRAZ, TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN'dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. Yönetim Kurulu’nun;

            47.Dönemin son toplantısını 04 Mayıs 2024 tarihlerinde yaptığı ve 15 (onbeş) karar aldığı,

            48.Dönemin ilk toplantısını da 09 Haziran 2024 tarihinde yaptığı ve 14 (ondört) karar aldığı,

b. Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında görev dağılımı yaptığı, kararlarının usulüne uygun olarak alındığı ve imzalandığı görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

06 Temmuz 2024 tarihi saat 14.00 itibariyle yapılan kasa sayımında, kasada 05 Temmuz 2024 tarihinden devreden 18.401,22 TL (onsekizbindörtyüzbir Türk Lirası yirmiiki Kuruş) bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 47. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri'nin usulüne uygun ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

4-Banka Hesapları incelemesinde;              

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun ve düzenli bir şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Diğer Hususlar;

a. Yapılan incelemede TMMOB 48. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 4.maddesi gereğince yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür.

b. Birlik hissesi ödentilerinin zamanında yapılması ve gerekli özenin gösterilmesi konusunda tüm Odalarımıza hatırlatma yapılmasına.

c. Oda Denetleme Kurulu Raporları’nın, Birliğimize gönderilmesi hususunda gerekli özenin gösterilmesi konusunda tüm Odalarımıza hatırlatma yapılmasına. 

d. TMMOB ve Odalar Denetleme Yönetmeliği’nin 3.2.4 no.lu maddesi gereğince, TMMOB Denetleme Kurulu Üyeleri ile Oda Denetleme Kurulu Üyelerinin 2024 yılı içerisinde uygun olan bir tarihte toplanması hususunun TMMOB Yönetim Kurulu’na önerilmesine,

e. Kurulumuzun 48.Dönem içerisinde yapacağı toplantı takviminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine:

19 Ekim 2024, 18 Ocak 2025, 19 Nisan 2025, 19 Temmuz 2025, 18 Ekim 2025, 17 Ocak 2026 ve 25 Nisan 2026 tarihlerinde yapılmasına,

karar verilmiştir.

EKLER :

  1. Kasa-Banka-Çek-Senet Tutanağı,
  2. TMMOB Kadro Cetveli,
  3. Genel Mizan (01 Nisan 2024 – 30 Haziran 2024 (3 Aylık))
  4. TMMOB 01 Nisan 2024 – 30 Haziran 2024 (3 Aylık) Gerçekleşen Gelir-Gider Bütçesi,
  5. TMMOB Birlik Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2024 – 30 Haziran 2024 itibariyle),
  6. Genel Mizan (01 Nisan 2024 – 05 Temmuz 2024),
  7. TMMOB Birlik Hissesi Ödenti Çizelgesi (01 Nisan 2024 –  05 Temmuz 2024 itibariyle),
  8. Tapu Fotokopisi,