Tüm Haberler

Oda Haberleri
02.12.2022

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak beşincisi düzenlenen Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, “Geleneksel gıdalarda sürdürülebilirlik ve coğrafi işaret” teması ile 24-26 Kasım 2022 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirildi.

Oda Haberleri
02.12.2022

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 29 Kasım 2022 tarihinde "Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'yi, Tarım Alanlarını Birilerine Peşkeş Çekme Yerine, Asli Görevi Olan Toprakları ve Tarım Arazilerini Koruma Görevini Yapmaya Davet Ediyoruz." başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
01.12.2022

TMMOB, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne 23 Kasım 2022 tarihinde üyelerimizin sigorta girişlerinin mühendislik meslek kodundan yapılmadığı ve sigorta primlerinin ise eksik yatırıldığı yönünde şikâyetler üzerine bir yazı gönderdi.

Haberler
30.11.2022

Erzincan ili İliç ilçesi Çöpler mevkiinde yapılması planlanan çöpler kompleks madeni 2. kapasite artışı ve flatasyon tesisi projesine ilişkin olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması 30 kasım 2022 tarihinde Erzincan İdare Mahkemesinde görüldü.

Haberler
30.11.2022

TMMOB, Erzincan Ziraat Odası'nın 29 Kasım 2022 tarihinde düzenlediği "Çöpler Altın Madeninin Çevre ve Halk Sağlığına Etkileri Paneli"ne katıldı.

Haberler
29.11.2022

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Danışma Kurulu toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı, TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın katılımıyla 28 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Danışma Kurulu toplantısına Birliğimizi temsilen Yürütme Kurulu üyemiz Feramuz Aşkın katıldı.

Haberler
28.11.2022

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ve ekonomik taleplerini içeren ek gösterge, ek ödeme ve ücret iyileştirmelerine yönelik kanun tekliflerini hayata geçirilmesi ve kanunlaştırılması amacıyla TBMM’de yer alan mühendis, mimar ve şehir plancı milletvekillerine göndermiştir.

Sonuç Bildirgeleri
28.11.2022

Sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yürütülen 7. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Sonuç bildirgesi yayımlanmıştır.

Haberler
28.11.2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Resmi Gazetede yayımlanan “Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik”in yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle TMMOB tarafından Danıştay’da dava açıldı. 

Haberler
26.11.2022

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 26 Kasım 2022 tarihli BirGün Gazetesi'ndeki köşesinde, TMMOB'nin doğamızı ve kentlerimizi korumak için verdiği mücadele ve AKP iktidarının bundan duyduğu rahatsızlık üzerine yazdı.